DIZAJN ENTERIJERA

KURS DIZAJNA ENTERIJERA

Dobro osmišljen životni i radni prostor odlikuje potpuna harmonija boja, oblika i svetlosti u odnosu na veličinu samog prostora. Kroz program kursa dizajna enterijera polaznici će u potpunosti ovladati likovnim elementima i principima koji se koriste u izradi idejnih rešenja  za enterijer, razviti likovno-tehničke sposobnosti potrebne za projektovanje enterijera i izradu nacrta, upoznati se sa istorijom stilova u enterijeru i aktuelnim trendovima. Nastava se odvija kroz praktična predavanja i vežbe. Stečeno znanje na časovima polaznici razvijaju i kroz domaće zadatke koji su praktičnog i istraživačkog karaktera. Završni rad i portfolio biće prezentovani na izložbi radova.

Kurs je namenjen polaznicima koji se pripremaju za upis na neki od fakulteta za dizajn enterijera kao i onima koji žele da svoju kreativnost razviju kroz veštinu oblikovanja životnog prostora.

PROGRAM KURSA

Kurs dizajna enterijera podeljen je u tri nivoa – početni srednji i viši. Nakon svakog završenog nivoa polaznici dobijaju sertifikat. Polaznici koji pređu sva tri nivoa i sa uspehom polože završni ispit stećiće zvanje sertifikovanog dekoratera enterijera.

Da biste pristupili detaljima programa  kliknite na jezičak sa nazivom kursa.

KURS DIZAJNA ENTERIJERA – POČETNI NIVO

Kroz niz praktičnih vežbi i zadataka polaznici će izgraditi osnovne likovno-tehničke veštine potrebne za izradu projekata, nacrta i idejnih rešenja za enterijer. Kurs podrazumeva aktivno učešće na nastavi kao i rad kod kuće. Polaznici će biti u obavezi da redovno izvršavaju domaće zadatke kako teorijskog tako i praktičnog karaktera, stečena znanja  prezentovaće na izložbi završnih radova.

PROGRAM KURSA

Kurs se sastoji od 40 časova i obrađuje sledeće teme:
–  Osnove likovnosti – slobodoručno crtanje
–  Studija forme u prostoru
–  Likovni elementi i principi u dizajnu enterijera
–  Kolorit, perspektiva, svetlo i senka
–  Kompozicija
–  Dekompozicija
–  Kolaž  i kombinovane likovne tehnike
– Osnove tehničkog crtanja
– Aksonometrija
– Trodimenzijalno iscrtavanje oblika
– Perspektiva
– Projektovanje enterijera i izrada nacrta
– Planovi, presek, razmera …
– Oblikovanje
– Istorija dizajna enterijera i stilovi u enterijeru
– Inspiracija, razvoj ideje i koncepti
– Uvod u modernizam
– Izrada završnog rada

BROJ ČASOVA: 40
CENA : 20.000,00din.
USLOVI PLAĆANJA: dve mesečne rate
POPUSTI: 5%  za grupne prijave ( 3+ )
MAX. BROJ POLAZNIKA : 6
*** Nakon završenog kursa polaznici dobijaju sertifikat.

TERMIN I DINAMIKA NASTAVE

Nastava se može pohađati radnim danima i subotom.
Radnim danima nastava se pohađa u prepodnevnom ili poslepodnevnom terminu dva puta nedeljno (ponedeljak/sreda ili utorak/četvrtak)  tokom pet nedelja; termini radnim danima su pre podne od 10.00h – 13.00h a posle podne od 17.30h – 20.30h.
Subotom nastava se odvija svake subote tokom deset subota: termini subotom su pre podne od 11.00h – 14.00h i posle podne od 17.00h – 20.00h.

KURS DIZAJNA ENTERIJERA -SREDNJI NIVO

Pored daljeg rada na razvijanju crtačkih sposobnosti  i osećaja za prostor i razmeru polaznici će usvojiti napredna znanja za izradu dizajn koncepta i projektovanje, naučiće da usklade estetska i tehnička merila, stećiće znanja o funkcionalnosti i materijalima, rasveti, tekstilu za enterijer, upoznati se sa osnovama računarskih programa za izradu skica, preurediti i opremiti nekoliko zadatih stambenih jedinica kroz tehničko-likovnu skicu..
Domaći zadatci teorijskog i praktičnog karaktera su obavezni; stečena znanja biće prezentovana na izložbi završnih radova.

 

Your Content
Your Content

dizajn-enterijera-kurs

Contact Us