HEKLANJE

KURS HEKLANJA

Na kursu heklanja naučićete sve tehnike potrebne za izradu upotrebno-dekorativnih i odevnih  predmeta; upoznaćete se sa priborom i materijalima za heklanje, savladati filet heklanje, kružno heklanje, heklanje kvadrata, čitanje šeme, povezivanje motiva u celinu … Stečeno znanje biće praktično primenjeno kroz izradu kape ili tašne. Posle svakog časa dobija se domaći zadatak. Polaznici od škole dobijaju pamučno predivo i iglu za heklanje kao i štampana uputstva sa šemama za rad.

PROGRAM KURSA

Kurs se sastoji od 20 časova i obrađuje sledeće teme:
– Uvod u materijal i pribor za heklanje
– Početak rada i lančasti bod
– Osnovni bodovi (niski stubići, polustubići, stubići sa jednim i više navijutaka)
– izrada razmernog uzorka
– Dodavanje i oduzimanje petlji
– Rad po šemi
– Kružno heklanje
– Heklanje kvadrata
– Heklanje u više boja
– Izrada mustri kombinacijom bodova
– Spajanje motiva
– Izrada rupice za dugme
– Heklano dugme
– Dekorativne ivice
– Heklanje kape ili tašne

BROJ ČASOVA:  5 termina, jedan termin traje 2,5 sata
CENA : 8 500din. (u cenu je uračunato klupko pamučnog prediva i igla za heklanje)
POPUSTI: 5% za grupne prijave ( 3+ )

MAX. BROJ POLAZNIKA : 6

TERMINI I DINAMIKA NASTAVE

Časovi se održavaju jednom sedmično tokom pet nedelja . Na nastvu je moguće dolaziti radnim danom ili subotom.
Radnim danima nastava se pohađa u prepodnevnom ili poslepodnevnom terminu jednom nedeljno (utorak ili petak)  tokom pet nedelja; termini radnim danima su pre podne od 10.00h – 13.00h a posle podne od 18.00h – 21.00h (po terminu 3 sata, tj. 4 akademska časa od 45min).
Subotom nastava se odvija svake subote tokom pet subota: termini subotom su pre podne od 11.00h – 14.00h i posle podne od 17.00h – 20.00h (po terminu 3 sata, tj. 4 akademska časa od 45min).

kurs-heklanja

Contact Us