KONSTRUKCIJA I MODELOVANJE

KURS KONSTRUKCIJE I MODELOVANJA ODEVNIH PREDMETA

Kroz program kursa Konstrukcija i modelovanje odevnih predmeta polaznici se osposobljavaju za samostalnu izradu krojeva. Nastava se odvija prema prestižnom konstruktorsko-modelarskom sistemu  M. Miler i sin koji je zbog svoje izuzetne preciznosti i stalnog praćenja savremenih kretanja u oblasti tekstila postao standard u modnoj industriji širom sveta. Sistem je zasnovan na teoriji zlatnog preseka pa se podjednako uspešno primenjuje kako za industrijsku proizvodnju odeće sa primenom standarda za konfekciju tako u zanatskom krojaštvu. Polaznici će biti upoznati i sa italijanskim i francuskim sistemom izrade kroja. Nastava se izvodi kroz praktičan rad i vežbe a stečeno znanje polaznici prezentuju kroz realizaciju prototipa određenih odevnih predmeta. Na kraju svakog nivoa kursa dobija se sertifikovana diploma.

PROGRAM KURSA

Program kursa je podeljen u tematske celine: ženska odeća, muška odeća, dečija odeća, donji veš i kupaći kostimi. Kursevi izrade krojeva za ženske odevne predmete održavaju se redovno u toku cele godine, a kursevi posvećeni muškoj i dečijoj garderobi jednom godišnje ili na upit. U ponudi je i mini kurs mulaž tehnike na kojem polaznici stiču osnovna znanja za izradu kroja direktno na lutki.

Izrada krojeva za ženske odevne predmeta izučava se kroz tri nivoa – početni, srednji i viši.
Na kraju svakog nivoa kursa polaznici će stečeno znanje prezentovati kroz završni rad u formi prototipa jednog odevnog predmeta. Za svaki uspešno savladani nivo polaznici dobijaju sertifikat.

Da biste pristupili detaljima programa  kliknite na jezičak sa nazivom kursa.

KONSTRUKCIJA I MODELOVANJE ŽENSKIH ODEVNIH PREDMETA – POČETNI NIVO

Na početnom nivou naučićete kako da konstruišete i modelujete krojeve i prema standardnim industrijkim veličinama i prema individualnim merama za suknje, suknje-pantalone, pantalone i garderobu od trikotažnih materijala (majice, haljine, helanke, trenerke). Kroz savladavanje principa modelovanja bićete u stanju da od baznog kroja napravite kroj za modele složenih formi prema zadatoj skici ili fotografiji. Velika pažnja posvećena je osobenostima telesne građe i uticaju telesnih mernih veličina na izradu baznog kroja. Kroz gradiranje savladaćete tehniku uveličavanja i smanjivanja osnovnog kroja modela za sve potrebne veličine. Nastava se izvodi kroz praktičan rad i vežbe. Polaznici su u obavezi da redovno rade domaće zadatke teorijskog i praktičnog tipa.

PROGRAM KURSA

Kurs se sastoji od 40 časova i obrađuje sledeće teme:
– Forma tela i tipovi telesne građe
– Merenje ljudskog tela za potrebe izrade odevnog kroja
– Glavne, pomoćne i specijalne mere za konstrukciju kroja
– Uticaj unutrašnjih i spoljašnjih mera odevnog predmeta na konstrukciju
– Klasifikacija odeće i sistem označavanja veličina
– Osnovne geometrijske transformacije i elementi modelovanja u izradi krojeva
– Sistem označavanja krojeva i krojnih delova u modelarstvu
– Uticaj tkanine na konstrukciju
– Konstrukcija baznih krojeva za suknje (ravna, A-linije, iz delova, zvono, polukrug, krug …)
– Razrada baznih krojeva suknje osnovnim i naprednim tehnikama modelovanja u cilju dobijanja  složenih modela i formi
– Konstrukcija, razrada i modelovanje krojeva za suknju-pantalone
– Konstrukcija i razrada osnovnog kroja za pantalone
– Osobenosti konstrukcije pantalona za veće konfekcijske veličine (vel. 46+)
– Razrada osnovnog kroja pantalona raznim tehnikama modelovanja u cilju dobijanja složenih modela i formi
– Osobenosti konstrukcije pantalona za teksas i kožu
– Konstrukcija, razrada i modelovanje krojeva za trikotažne materijale (majice, haljine, helanke,    trenerke, joga pantalone …)
– Preoblikovanje osnovnih krojeva za garderobu za trudnice
– Korekcija krojeva prema osobenostima telesne građe
– Gradiranje krojeva
– Izrada krojeva za postavu i međupostavu
– Kompletiranje krojnih delova
– Uklapanje u krojnu sliku i određivanje utroška materijala
– Završni rad u formi prototipa kroja za pantalone i majicu

BROJ ČASOVA: 40
CENA : 14 000din.
USLOVI PLAĆANJA: dve mesečne rate
POPUSTI: 5%  za grupne prijave ( 3+ )
MAX. BROJ POLAZNIKA : 6
*** Nakon završenog kursa polaznici dobijaju sertifikat.

TERMINI I DINAMIKA NASTAVE

Nastava se može pohađati radnim danima i subotom.
Radnim danima nastava se pohađa u prepodnevnom ili poslepodnevnom terminu dva puta nedeljno (ponedeljak/sreda ili utorak/četvrtak)  tokom pet nedelja; termini radnim danima su pre podne od 10.00h – 13.00h a posle podne od 17.30h – 20.30h.
Subotom nastava se odvija svake subote tokom osam subota: termini subotom su pre podne od 10.00h – 14.00h i posle podne od 16.00h – 20.00h.

KONSTRUKCIJA I MODELOVANJE ŽENSKIH ODEVNIH PREDMETA – SREDNJI NIVO

Srednji nivo kursa pokriva izradu krojeva u baznim veličinama za bluze, košulje i haljine. Savladavanjem kompleksnijih tehnika modelovanja bićete u stanju da napravite kroj za modele složenih formi prema zadatoj skici ili fotografiji. Velika pažnja posvećena je osobenostima telesne građe i uticaju telesnih mernih veličina na izradu baznog kroja. Kroz gradiranje savladaćete tehniku uveličavanja i smanjivanja krojeva za sve potrebne veličine. Nastava se izvodi kroz praktičan rad i vežbe. Polaznici su u obavezi da redovno rade domaće zadatke teorijskog i praktičnog tipa.

PROGRAM KURSA

Kurs se sastoji od 40 časova i obrađuje sledeće teme:
– Glavne, pomoćne i specijalne mere za konstrukciju krojeva gornjih odevnih predmeta
– Uticaj tkanine na unutrašnje i spoljašnje mere odevnog predmeta
– Osnovne geometrijske transformacije i elementi modelovanja u izradi krojeva gornjih odevnih predmeta
– Napredne tehnike modelovanja u cilju dobijanja složenih formi
– Konstrukcija, razrada i modelovanje krojeva za bluze i košulj bez grudnog ušitka
– Konstrukcija, razrada i modelovanje krojeva za bluze i košulje sa grudnim ušitkom
– Konstrukcija, razrada i modelovanje krojeva za haljine
– Tipovi rukava i njihova konstrukcija i modelovanje
– Konstrukcija, razrada i modelovanje kroja za korset
– Osobenosti konstrukcije bluza i košulja za veće konfekcijske veličine (vel. 46+)
– Osobenosti konstrukcije haljina za veće konfekcijske veličine (vel. 46+)
– Osobenosti konstrukcije i modelovanja svečanih haljina i venčanica
– Osobenosti konstrukcije, razrade i modelovanja krojeva za trudnice
– Vratni izrezi za bluze, košulje i haljine
– Tipovi ovratnika i kragni i njihova konstrukcija i modelovanje
– Modelovanje detalja složenih formi
– Korekcija krojeva prema osobenostima telesne građe
– Izrada krojeva za postavu i međupostavu
– Kompletiranje krojnih delova
– Uklapanje u krojnu sliku i određivanje utroška materijala
– Završni rad u formi prototipa za haljinu

BROJ ČASOVA: 40
CENA : 16 000din.
USLOVI PLAĆANJA: dve mesečne rate
POPUSTI: 5%  za grupne prijave ( 3+ )
MAX. BROJ POLAZNIKA : 6
*** Nakon završenog kursa polaznici dobijaju sertifikat.

TERMINI I DINAMIKA NASTAVE

Nastava se može pohađati radnim danima i subotom.
Radnim danima nastava se pohađa u prepodnevnom ili poslepodnevnom terminu dva puta nedeljno (ponedeljak/sreda ili utorak/četvrtak)  tokom pet nedelja; termini radnim danima su pre podne od 10.00h – 13.00h a posle podne od 17.30h – 20.30h.
Subotom nastava se odvija svake subote tokom osam subota: termini subotom su pre podne od 10.00h – 14.00h i posle podne od 16.00h – 20.00h.

KONSTRUKCIJA I MODELOVANJE ŽENSKIH ODEVNIH PREDMETA – VIŠI NIVO

Na višem nivou kursa polaznici će savladati konstrukciju i modelovanje krojeva u baznim veličinama za blejzere, kapute, mantile i jakne. Posebna pažnja posvećena je formi rukava i  uticaju forme tela na dubinu orukavlja i visinu rukavne kugle. Nastava se izvodi kroz praktičan rad i vežbe. Polaznici su u obavezi da redovno rade domaće zadatke teorijskog i praktičnog tipa.

PROGRAM KURSA

Kurs se sastoji od 48 časova i obrađuje sledeće teme:
– Vrste tkanine i vrednost komocije za izradu krojeva od težih materijala
– Konstrukcija, razrada i modelovanje krojeva za blejzere bez grudnog ušitka
– Konstrukcija, razrada i modelovanje krojeva za blejzere sa grudnim ušitkom
– Konstrukcija, razrada i modelovanje krojeva za kapute bez grudnog ušitka
– Konstrukcija, razrada i modelovanje krojeva za kapute sa grudnim ušitkom
– Konstrukcija, razrada i modelovanje krojeva za mantile
– Konstrukcija, razrada i modelovanje krojeva za jakne
– Osobenosti konstrukcije blejzera za veće konfekcijske veličine (vel. 46+)
– Osobenosti konstrukcije kaputa i mantila za veće konfekcijske veličine (vel. 46+)
– Osobenosti konstrukcije jakni za veće konfekcijske veličine (vel. 46+)
– Osobenosti konstrukcije, razrade i modelovanja krojeva za trudnice
– Konstrukcija i modelovanje pelerine i pončoa
– Tipovi rukava i njihova konstrukcija i modelovanje
– Konstrukcija i modelovanje kapuljače
– Tipovi ovratnika, kragni i revera i njihova konstrukcija i modelovanje
– Modelovanje detalja složenih formi
– Korekcija krojeva prema osobenostima telesne građe
– Gradiranje krojeva
– Izrada krojeva za postavu i međupostavu
– Kompletiranje krojnih delova
– Uklapanje u krojnu sliku i određivanje utroška materijala
– Završni rad u formi prototipa za blejzer ili jaknu

BROJ ČASOVA: 40
CENA : 18 000 din.
USLOVI PLAĆANJA: dve mesečne rate
POPUSTI: 5%  za grupne prijave ( 3+ )
MAX. BROJ POLAZNIKA : 6
*** Nakon završenog kursa polaznici dobijaju sertifikat.

TERMINI I DINAMIKA NASTAVE

Nastava se može pohađati radnim danima i subotom.
Radnim danima nastava se pohađa u prepodnevnom ili poslepodnevnom terminu dva puta nedeljno (ponedeljak/sreda ili utorak/četvrtak)  tokom pet nedelja; termini radnim danima su pre podne od 10.00h – 13.00h a posle podne od 17.30h – 20.30h.
Subotom nastava se odvija svake subote tokom osam subota: termini subotom su pre podne od 10.00h – 14.00h i posle podne od 16.00h – 20.00h.

OSNOVE MULAŽ TEHNIKE

Mulaž ili drapiranje je tehnika izrade kroja u test tkanini direktno na krojačkoj lutki. Kroj izrađen na ovaj način daje brzi uvid u formu odevnog predmeta pa je nezamenljiv u osmišljavanju novih dizajn rešenja i razumevanju anatomije kroja. Kroz izradu osnovnog kroja haljine na krojačkoj lutki polaznici će savladati osnove mulaž tehnike. Ovaj mini kurs je izuzetno koristan za studente modnog dizajna.

PROGRAM KURSA

Kurs se sastoji od 10 časova i obrađuje sledeće teme:
– Označavanje konstrukcionih linija  na krojačkoj lutki
– Pravilna priprema tkanine
– Obeležavanje baznih konstrukcionih linija na tkanini
– Mulaž prednjeg donjeg dela haljine, ucrtavanje šavova i ušitaka
– Mulaž zadnjeg donjeg dela haljine, ucrtavanje šavova i ušitaka
– Mulaž prednjeg gornjeg dela haljine, ucrtavanje šavova i ušitaka
– Mulaž zadenjeg gornjeg dela haljine, ucrtavanje šavova i ušitaka
– Oblikovanje vratnog izreza
– Oblikovanje orukavlja i ramenog šava
– Mulaž jednodelnog rukava sa klasičnom rukavnom kuglom
– Kompletiranje kroja na lutki
– Prenos krojnih delova na papir i izrada šablona za dalji rad

BROJ ČASOVA: 10
CENA: 6 500din. (u cenu je uračunat sav materijal potreban za rad na kursu)
POPUSTI: 5% za grupne prijave ( 3+ )
MAX. BROJ POLAZNIKA : 6

TERMINI I DINAMIKA NASTAVE

dinamika nastave: Ovaj mini kurs se sastoji od 10 akademskih časova od po 45min, odnosno dva dolaska od po 4 sata po terminu ( 4 sata= pet akademskih časova od po 45min).
petak: pre podne 10.00h – 14.00h ili posle podne od 17.30h – 21.30h
subota: pre podne 11.00h – 15.00h ili posle podne 17.00h – 21.00h
jednodnevni kurs: subota 12.00h – 21.00h (sa uračunatim pauzama)

U toku je upis za nove grupe  kursa konstrukcija i modelovanje ženskih odevnih predmeta  koje sa nastavom počinju  prema sledećem rasporedu:

Juni  2019.

POČETNI NIVO

1. Utorak 11.06. -popodnevni termin od 17.30h-20.30h, na nastavu će se dolaziti svakog utorka  i četvrtka u navedenom terminu tokom pet nedelja.

Dodatne informacije:  

e- mal: info@studiolenart.rs
tel. 064/16-73-681

kurs-konstrukcije-i-modelovanja-

Contact Us