MAŠINSKI VEZ

KURS MAŠINSKOG VEZA

Mašinski vez slobodnim hodom otvara mnogo kreativnih mogućnosti na polju ukrašavanja odeće i dekorativno-upotrebnih predmeta od tekstila. Pored klasičnih tehnika koje se koriste za izradu punog i belog veza ovaj kurs smo obogatili i elementima ručnog oslikavanja vezenih površina, izradom dekorativnih motiva kombinovanom tehnikom aplikacije, izradom apstraktnih čipki uz pomoć folija … Za vez slobodnim hodom koristi se obična kućna mašina za šivenje.

PROGRAM KURSA

Kroz praktičan rad polaznici kursa mašinskog veza upoznaće se sa koncima, tkaninama i priborom za mašinski vez, savladaće izradu konturnih i pljosnatih bodova čijim se međusobnim kombinovanjem stvaraju složeni motivi i efektne teksture. Posle svakog časa dobija se obavezan domaći zadatak.
Škola obezbeđuje za prva četiri časa (jedan termin) tkaninu i konce za rad; za dalji rad tkaninu i specijalne konce za mašinski vez nabavljaju polaznici. Tekstilne boje za bojenje tekstila, folije i podloge za izradu aplikacije i čipke obezbeđuje škola. Sav potreban pribor za rad na času je obezbeđen.

Kurs se sastoji od 20 časova i obrađuje sledeće teme:
– Upotreba mašine za šivenje
– Podešavanje mašine za izradu veza slobodnim hodom
– Tkanine i konci za mašinski vez
– Folije i podloge za izradu veza
– Prenošenje predloška na tkaninu
– Konturni bod
– Pljosnati konturni bod
– Bodovi za ispunu motiva
– Tapiserija bod
– Vez debelim koncima iz bobine
– Tehnika belog veza
– Izrada čipkanih motiva na foliji
– Izrada motiva kombinacijom veza i aplikacije
– Upotreba tekstilnih boja za oslikavanje vezenih motiva
– Vez na trikotažnim materijalima
– Razvoj motiva
– Razvoj idejnog rešenja za izradu dekorativno-upotrebnih predmeta

BROJ ČASOVA: 20
CENA : 12 000din.
USLOVI PLAĆANJA: dve mesečne rate
POPUSTI: 5%  za grupne prijave ( 3+ )
MAX. BROJ POLAZNIKA : 6
***Nastavu drži dipl. primenjena umetnica Marija Vukosavljević**

TERMINI I DINAMIKA NASTAVE

Časovi se održavaju jednom sedmično tokom pet nedelja. Na nastvu je moguće dolaziti radnim danom ili subotom.
Radnim danima nastava se pohađa u prepodnevnom ili poslepodnevnom terminu jednom nedeljno (utorak, sreda ili petak)  tokom pet nedelja; termini radnim danima su pre podne od 10.00h – 13.00h a posle podne od 18.00h – 21.00h (po terminu 3 sata, tj. 4 akademska časa od 45min).
Subotom nastava se odvija svake subote tokom pet subota: termini subotom su pre podne od 11.00h – 14.00h i posle podne od 17.00h – 20.00h (po terminu 3 sata, tj. 4 akademska časa od 45min.).

kurs-masinskog-veza

Contact Us