RUČNI VEZ

KURS RUČNOG VEZA

Ručni vez spada u najpopularniju tehniku za površinsku dekoraciju tekstila. Kombinovanjem bodova dobijaju se izuzetno bogate teksture koje u kombinaciji sa živopisnim bojama končića stvaraju motive pogodne za ukrašavanje kako odevnih tako i dekorativno-upotrebnih predmeta.

PROGRAM KURSA

Kroz praktičan rad polaznici kursa ručnog veza upoznaće se sa tkaninama, koncima i priborom za rad, savladaće konturne i pljosnate grupe bodova čijim se međusobnim kombinovanjem stvaraju složeni bodovi i efektne teksture. Posle svakog časa dobija se obavezni domaći zadatak.
Sav potreban pribor  i materijal za rad na času je obezbeđen, polaznici dobijaju i štampani materijal sa svakog časa.

Kurs se sastoji od 20 časova i obrađuje sledeće teme:
– Upoznavanje sa vezom kroz istoriju
– Pribor za vez
– Tkanine i konci za ručni vez
– Prenošenje predloška na tkaninu
– Brzi vez, tj. bod za iglu
– Zrnčasti bodovi
– Lančasti bodovi
– Koralni bodovi
– Navijeni bodovi
– Bod čvorića
– Cik-cak bod
– Riblja kost
– Pećki vez
– Pljosnati bod i varijacije pljosnatog boda
– Razvoj motiva
– Razvoj idejnog rešenja za izradu dekorativno-upotrebnih predmeta

BROJ ČASOVA: 20 (1 čas=45min, raspoređeno u 5 termina – svaki termin traje 3 sata)
CENA : 8 500din. ( u cenu je uračunat i materijal potreban za rad na časovima)
MAX. BROJ POLAZNIKA : 6

TERMINI I DINAMIKA NASTAVE

Časovi se održavaju jednom sedmično tokom pet nedelja. Na nastvu je moguće dolaziti radnim danom ili subotom.
Radnim danima nastava se pohađa u prepodnevnom ili poslepodnevnom terminu jednom nedeljno (utorak, sreda ili petak)  tokom pet nedelja; termini radnim danima su pre podne od 10.00h – 13.00h a posle podne od 18.00h – 21.00h (po terminu 3 sata, tj. 4 akademska časa od 45min).
Subotom nastava se odvija svake subote tokom pet subota: termini subotom su pre podne od 11.00h – 14.00h i posle podne od 17.300h – 20.30h (po terminu 3 sata, tj. 4 akademska časa od 45min.).

vez kurs

Contact Us