Uslovi korišćenja

Internet stranica www.studiolenart.rs sa celokupnim tekstualnim i vizuelnim sadržajem je intelektualno  vlasništvo Studija Lenart kao isključivog nosioca prava intelektualne svojine na objavljenom sadržaju, i zaštićen je Zakonom o autorskim i srodnim pravima (“Službeni glasnik RS”, br. 104/2009 i 99/2011).
Posetom internet stranice www.studiolenart.rs. prihvatate uslove korišćenja navedene u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima. Studio Lenart zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, vršiti  izmene i dopune uslova korišćenja.

 

PRAVILA KORIŠĆENJA I AUTORKSA PRAVA

Sve tekstualne i vizuelene informacije koje se nalaze na stranicama studiolenart.rs podležu autorskim pravima i drugim oblicima intelektualne svojine. Sadržaj stranica zaštićen je autorskim pravom koje pripada Studiju Lenart (© Studio Lenart) ili je ustupljeno Studiju Lenart, a vlasništvo je trećih lica. Nije dozvoljeno preuzimanje, reprodukovanje, distribucija, objavljivanje, prerada, prikazivanje, demonstriranje, oglašavanje ili druga upotreba tekstualnog i vizuelnog sadržaja  sa stranice studiolenart.rs u bilo kom delu, obimu i postupku, uključujući štampanje, kopiranje ili objavljivanje u elektronskom obliku u komercijalne svrhe bez prethodne pismene dozvole Studija Lenart.

Korisnici i posetioci stranice studiolenart.rs mogu gledati, preuzimati, kopirati i štampati stranice  isključivo za ličnu upotrebu, u informativne i nekomercijalne svrhe uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava kao i prava trećih lica. Korišćeni sadržaj u ovom kontekstu ne sme biti na bilo koji način izmenjen.

Zaštitni znaci i žigovi Studija Lenart ne mogu se ni na koji način koristiti ili reprodukovati bez prethodne pismene saglasnosti Studija Lenart.
Preuzimanje i upotreba materijala sa stranice studiolenart.rs protivno gore navedenim odredbama i bez dozvole Studija Lenart nije dozvoljeno i može biti predmet sudskog spora.

 

OPIS USLUGA

www.studiolenart.rs nastoji da usluge (kurseve, radionice, prezentacije) na sajtu prikaže što je vernije moguće, sa što tačnijim informacijama, ali ujedno zadržava pravo greške u opisu. Slika proizvoda ne mora odgovarati izgledu proizvoda. Tekstualni i vizuelni podaci su informativnog karaktera.

 

KOMUNIKACIJA ELEKTRONSKIM PUTEM

Kada posetite studiolenart.rs ili nam pošaljete e-mail poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem uslova korišćenja saglasni ste da se komunikacija vrši elektronskim putem, preko elektronske pošte (e-mail) ili putem obaveštenja objavljenih na studiolenart.rs.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Studio Lenart se obavezuje da će čuvati privatnost svih korisnika stranice studiolenart.rs.U tu svrhu prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o  korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje  korisnika. Podatke prikupljamo, obrađujemo i čuvamo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti RS. Svi podaci o korisnicima strogo su čuvani i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla (administratorima sajta) i koji su u obavezi da podatke čuvaju u skaldu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti RS.

 

KOMUNIKACIJA , KOMENARI I OSTALI SADRŽAJI KOJE OSTAVLJAJU KORISNICI SAJTA

Posetioci i korisnici studiolenart.rs stranica mogu ostavljati komentare i slati e-mail poruke na studiolenart.rs. Studio Lenart ima pravo da ne objavi komentare koji su zlonamerni, sadrže nepristojne izjave, šire mržnju i na bilo koji način ugrožavaju prava drugih. Takvi komentari će biti uklonjeni bez predhodnog obaveštenja. Lažno predstavljanje i registracija sa tuđom e-mail adresom nije dozvoljena na studiolenart.rs. Protiv takvih aktivnosti Studio Lenart može pokrenuti odgovarajući zakonski postupak.

 

LINKOVI

Internet stranica studiolenar.rs može sadržati linkove drugih internet stranica čiji vlasnik ili korisnik nije Studio Lenart i stoga nije odgovoran za njihov sadržaj i korišćenje.

 

IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Studio Lenart nije odgovoran za direktnu, indirektnu, slučajnu, specijalnu ili posledičnu materijalnu ili nematerijalnu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog sadržaja.

 

IZMENA USLOVA KORIŠĆENJA

studiolenart.rs zadržava pravo izmene uslova korišćenja u bilo kom trenutku; studiolenart.rs neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Contact Us