PLETENJE

KURS PLETENJA

Ovladajte raznim petljicama i navijutcima i razvijte svoju kreativnu stranu kroz veštinu uplitanja šarenih končića u mekane teksture za šalova, kape, džempere … Kroz izradu upotrebno-odevnih predmeta polaznici će ovladati osnovnim i naprednim tehnikama pletenja.

PROGRAM KURSA

Kurs pletenja podeljen je u dva nivoa – početni i srednji. U planu je i viši kurs koji bi se bavio specijalnim tehnikama pletenja – free form, entrelak, intarzija, pletivo sa dva lica …

Da biste pristupili detaljima programa  kliknite na jezičak sa nazivom kursa.

KURS PLETENJA -POČETNI NIVO

Početni  kurs pletenja namenjen je kako apsolutnim početnicima tako i onima koji vladaju najosnovnijim pletačkim znanjem i žele da ga osveže i unaprede. Polaznici će pored najosnovnijih veština u pletenju ovladati i naprednijim tehnikama kao što su dodavanje i oduzimanje petlji, pletenje po šemi …  Posle svakog časa dobija se domaći zadatak.  Polaznici od škole dobijaju klupko vune i igle za pletenje; obezbeđena su i štampana uputstva sa šemama za rad.

PROGRAM KURSA

Početni nivo kursa pletenja obrađuje sledeće teme:
– Uvod u materijal i pribor za pletenje
– Namicanje petlji na igle i započinjanje rada
– Osnovni bodovi – bod pravo i bod krivo
– Izrada razmernog uzorka
– Podizanje ispuštenih petlji
– Ivice pletiva
– Izrada mustri kombinovanjem osnovnih bodova
– Pletenje po šemi
– Izrada uzoraka u više boja
– Završavanje rada, tj. skidanje pletiva sa igala
– Dodavanje i oduzimanje petlji na početku, na kraju i u sredini rada
– Spajanje pletenih delova u celinu
– Izrada pletenice
– Kružno pletenje na tri i više igala
– Izrada rupica za dugme
– Izrada završnog rada

BROJ ČASOVA: 5 termina, jedan termin traje 2,5 sata
CENA : 8 500din. (u cenu je uračunato klupko vune i igle za pletenje)

MAX. BROJ POLAZNIKA : 6

TERMINI I DINAMIKA NASTAVE

Časovi se održavaju jednom sedmično tokom pet nedelja.

Na nastvu je moguće dolaziti radnim danom ili subotom.
Radnim danima nastava se pohađa u prepodnevnom ili poslepodnevnom terminu jednom nedeljno (utorak, sreda ili petak)  tokom pet nedelja; termini radnim danima su pre podne od 10.30h – 13.00h a posle podne od 17.30h-20.00h.
Subotom nastava se odvija svake subote tokom pet subota: termini subotom su pre podne od 11.00h – 13.30h i posle podne od 17.00h – 19.30h.

KURS PLETENJA – SREDNJI NIVO

Na srednjem nivou kursa pletenja polaznici će kroz izradu džempera sa prelazom za kopčanje savladati  tehnike pletenja potrebne za pletenje odevnih predmeta. Posebna pažnja posvećena je prilagođavanju šeme i kroja raznim debljinama prediva. Posle svakog časa dobija se domaći zadatak. Polaznici od škole dobijaju dva klupka vune od 50g za rad na času; obezbeđena su i štampana uputstva sa šemama za rad.

PROGRAM KURSA

Kurs se sastoji od 20 časova i obrađuje sledeće teme:
– Napredne tehnike namicanja petlji
– Izrada klasične ranfle za odevne predmete
– Podvrnuta, nazubljena i dekorativna ivica
– Simetrično dodavanje i oduzimanje
– Skraćeni redovi
– Uzimanje telesnih mera za pletenje odevnih predmeta
– Razmerni uzorak i prilagođavanje šeme debljini prediva
– Krojevi za pletenje
– Šema kroja – odredjivanje broja petlji i redova
– Pletenje prednjeg dela džempera
– Pletenje džepa
– Oblikovanje orukavlja
– Oblikovanje ramene kosine
– Oblikovanje vratnog izreza
– Pletenje zadnjeg dela džempera sa orukavljem i vratnim izrezom
– Pletenje rukava
– Oblikovanje rukavne okrugline
– Oblikovanje i dorada pletenih delova pre spajanja
– Spajanje šavova
– Nevidljivo spajanje
– Pletenje prelaza za kopčanje
– Pletenje ovratnika ili kragne
– Dekorativna dorada

BROJ ČASOVA: 5 termina, jedan termin traje 2,5 sata
CENA : 9 500din. (u cenu su uračunati klupko vune i odgovarajuće igle za rad)

MAX. BROJ POLAZNIKA : 6

TERMINI I DINAMIKA NASTAVE

Časovi se održavaju jednom sedmično tokom pet nedelja.

Na nastvu je moguće dolaziti radnim danom ili subotom.
Radnim danima nastava se pohađa u prepodnevnom ili poslepodnevnom terminu jednom nedeljno (utorak, sreda ili petak)  tokom pet nedelja; termini radnim danima su pre podne od 10.30h – 13.00h a posle podne od 17.30h-20.00h.
Subotom nastava se odvija svake subote tokom pet subota: termini subotom su pre podne od 11.00h – 13.30h i posle podne od 17.00h – 19.30h.

U toku je upis za nove grupe početnog nivoa pletenja koje sa nastavom počinju  prema sledećem rasporedu:

MART 2023.

POČETNI NIVO

  1. Nova grupa počinje sa nastavom u petak 24.03. u 17.30h. Na nastavu će se dolaziti svakog petka u terminu 17.30h-20h tokom pet nedelja.

Dodatne informacije:  

e- mal: info@studiolenart.rs
tel. 064/16-73-681

kurs-pletenja-00

Contact Us